ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:

Tutobo Robot

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Mini Sphero Robot

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Ozobot

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Marty  Robot

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Edison  Robot

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Lego Wedo2

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Lego Mindstorm EV3

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Mbot - Makeblock  Robot

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Engino Pro

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Engino Produino

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Alpha 1S  Robot

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

3D Printing

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Makey - Makey

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Raspberry Pi 4

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Micro:Bit

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Arduino Uno

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Arduino - Genuino CTC 101

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Obstacle Avoid Car

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

PID Line Follower Car

Εισηγητής:  

Περιγραφή::

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

3           FESTIVAL

Ρομποτικής
& Steam Κρήτης
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & STEAM ΚΡΗΤΗΣ
STAY  TUNED
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ