DRONES PROGRAM FOR KIDS

DRONES PROGRAM FOR KIDS !!!

  (Γ΄ Δημοτικού - Γ΄ Γυμνασίου / τα τμήματα χωρίζονται ηλικιακά)

Το Drone Program είναι μια ολοκληρωμένη, πρακτική εκπαίδευση που δίνει στα παιδιά όλες τις  δεξιότητες και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ξεκινήσουν να οδηγούν drones με ασφάλεια και νόμιμα. 

Τα Drones σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορους τομείς όπως δραστηριότητες απόκτησης δεδομένων σε δυσπρόσιτες περιοχές, μεταφορά αντικειμένων, παρακολούθηση καλλιεργειών, εθνικών πάρκων και άγριων ζώων, δραστηριότητες ψυχαγωγίας (βιντεοσκόπηση), στρατιωτικές εφαρμογές, συνοριακός έλεγχος, έλεγχος υδραγωγείων και φραγμάτων, επιθεωρήσεις γραμμών υψηλής τάσης κλπ.

Ανάλογα με το πεδίο χρήσης τους, τα drones μπορούν να εξοπλιστούν με διάφορες συσκευές: κάμερες, θερμικές κάμερες, τηλεμετρία, ραντάρ, αισθητήρες, συστήματα GPS, απομακρυσμένη απόκτηση δεδομένων μέσω tablet ή smartphone.

Με την εμφάνιση νέων τεχνολογιών, αναπτύσσονται νέες εφαρμογές των drones, ιδιαίτερα σε βιομηχανικές εφαρμογές, με προβολή εικόνων σε πραγματικό χρόνο, απόκτηση δεδομένων και εξοπλισμό ελέγχου λειτουργίας με βάση τις πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω των drones

ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η χρήση Drone για επαγγελματικούς σκοπούς αποτελεί μια από τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και αποτελεί από μόνο του ένα επάγγελμα του μέλλοντος.

Εκτός από τη διδασκαλία βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας και δεξιοτήτων πλοήγησης, το πρόγραμμα καλύπτει τους τύπους των διαθέσιμων συστημάτων πτήσης και τις δυνατότητές τους, καθώς και κριτικές δεξιοτήτων φωτογραφίας drone και βιντεογραφίας. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν πτήσεις πολλαπλών στροφέων, διαφορετικά συστήματα πτήσεων, απαιτήσεις συντήρησης, εγγραφής και πιστοποίησης, ασφάλεια, εφαρμογές βιομηχανίας, επιλεγμένα συστήματα και αναδυόμενες τεχνολογίες.

Το πρόγραμμα όμως δεν μένει μόνο σε αυτά. Προκαλεί τους μαθητές να σχεδιάσουν τις δικές τους πτήσεις μέσα από τον προγραμματισμό.  Με την βοήθεια απλοποιημένης πλατφόρμας προγραμματισμού τύπου Scratch τα παιδιά μαθαίνουν να προγραμματίζουν τα μη επανδρωμένα σκάφη τους αποκτώντας παράλληλα γνώσεις κώδικα.

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο το παιδί να αποκτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με:

Αεροδυναμική και Drone.


Αρχή του αεροσκάφους.


Λειτουργία και δομή κηφήνων.


Κανονισμός FAA.


Τεχνική πτήσης Drone σε λογισμικό προσομοίωσης .


Δεξιότητες φωτογραφίας και βιντεογραφίας.


Εκπαίδευση πτήσεων με Drone σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

Προγραμματισμός Drone.

Σχεδιασμός πτήσεων με την βοήθεια του ψευδοκώδικα.

Πειραματισμός και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Διορθώσεις και τελειοποίηση πτήσης μέσω προγραμματισμού.

Stay in Touch

Διεύθυνση:

Εθνομαρτύρων 22, Μεσαμπελιές - Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνα:

2810 360544 - 6940411020

© 2020 Robotic & Science Academy . All rights reserved.