ΜΙΚΡΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ΙοΤ

Μικροί Μηχανικοί IoT

(Έξυπνο Σπίτι / Έξυπνη Πόλη)

 

Τάξη: Δ,Ε,ΣΤ '  Δημοτικού, Α, Β, Γ ΄ Γυμνασίου

Διάρκεια: 14 εβδομάδες

 

Σκοπός του προγράμματος

Το Διαδίκτυο των αντικειμένων ή Ίντερνετ των πραγμάτων (Internet of Τhings) αποτελεί το δίκτυο επικοινωνίας πληθώρας συσκευών, οικιακών συσκευών, αυτοκινήτων καθώς και κάθε αντικειμένου που ενσωματώνει ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων.  Σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει των μαθητή στον κόσμο του ΙοΤ  όπου μέσω ανάπτυξης εφαρμογών Arduino, θα δημιουργήσει μια έξυπνη πόλη και ένα έξυπνο σπίτι.

 

Οφέλη του προγράμματος

 

Ο μαθητής μέσω του προγράμματος (Μικροί Μηχανικοί IoT (Έξυπνο Σπίτι / Έξυπνη Πόλη) :

 

α) κατακτά γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούν τα μαθήματα Φυσικής, Πληροφορικής και Τεχνολογίας καθώς ερευνά και μελετά τεχνολογικά αντικείμενα.

β) κατακτά δεξιότητες προγραμματισμού με ανάπτυξη εφαρμογών με Arduino,

γκατακτά δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων,

δ) αναπτύσσει κριτική και αλγοριθμική σκέψη στην ανάπτυξη προγραμματιστικών εφαρμογών,

ε) κατακτά ικανότητες στην σύλληψη και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών.

ζ) μαθαίνει να ερευνά και να αναπτύσσει/ κατασκευάζει δικές του εφαρμογές

η) να εξετάζει δομημένες πληροφορίες- στοιχεία.

θ) να σχεδιάζει το μέλλον

Μικροί Μηχανικοί IoT

(Έξυπνο Σπίτι / Έξυπνη Πόλη)

Ημέρες & Ώρες: 

Δ΄ -  ΣΤ΄   Δημοτικού                             Α΄ -  Γ΄ Γυμνασίου

Δευτέρα  18:00 - 19:30                             Τετάρτη   16:30 - 18:00

Πέμπτη   16:30 - 18:00                             Σάββατο 17:00  - 18:30

Σάββατο 12:30 - 14:00

Stay in Touch

Διεύθυνση:

Εθνομαρτύρων 22, Μεσαμπελιές - Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνα:

2810 360544 - 6940411020

© 2018 - 2019  Robotic & Science Academy . All rights reserved.