ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
Προνήπιο - Γ΄ Λυκείου
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΜΕ ARDUINO
Ε΄ Δημοτικού - Γ΄Λυκείου
3D PRINTING
Τρισδιάστατη Εκτύπωση
Ε΄Δημοτικού - Γ΄Λυκείου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ σε VR
Εικονική Πραγματικότητα
Ε΄ Δημοτικού - Γ΄Λυκείου
Show More
ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ - ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Ε΄Δημοτικού - Α΄ Λυκείου
MECHATRONICS  ENGINEERING
Ε΄ Δημοτικού - Α΄ Λυκείου
STOP MOTION MOVIE MAKING
Ε΄ Δημοτικού - Α΄ Λυκείου
GAME DEVELOPMENT
Ε΄ Δημοτικού - Γ΄ Λυκείου
Show More

Stay in Touch

Διεύθυνση:

Εθνομαρτύρων 22, Μεσαμπελιές - Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνα:

2810 360544 - 6940411020

© 2020 Robotic & Science Academy . All rights reserved.